ΝΕΣΤΟΡΑ Π. ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
Υπουργείου Δικαιοσύνης

Γνώση & Ευθύνη

LL.M., Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
U.K.C., Αγγλία

Το δικηγορικό γραφείο της Αφροδίτη Νέστορα & Συνεργατών έχει τα τελευταία 15 χρόνια αυτοτελή και ουσιαστική παρουσία στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Έχοντας στο ενεργητικό μας μεγάλο αριθμών υποθέσεων από τους περισσότερους κλάδους δικαίου μπορούμε με ασφάλεια & αποτελεσματικότητα να χειριστούμε τις υποθέσεις μας γνωρίζοντάς σας από την αρχή της συνεργασίας μας το βαθμό στον οποίο θα καταφέρουμε μέσα συστηματικές ενέργειες να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά σας αλλά και το κόστος των ενεργειών αυτών.

Οι συνεργασίες μας στηρίζονται στην ειλικρίνεια, στην εχεμύθεια και φυσικά στην πολύ καλή γνώση των κανόνων δικαίου, την εξέλιξη των οποίων παρακολουθούμε ανελλιπώς και εντατικώς. Υποθέσεις που άπτονται της τραπεζικής οικονομικής, του δικαίου των μισθώσεων (αστικών & επαγγελματικών), του οικογενειακού δικαίου, του δικαίου της εξυγίανσης επιχειρήσεων αλλά και του σύγχρονου πτωχευτικού δικαίου είναι μόνον κάποιες από τις υποθέσεις τις οποίες έχουμε με αποτελεσματικότητα χειριστεί με τα αποτελέσματα να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των εντολέων μας.

Η συνεργασία μας με τον Ε-ΕΦΚΑ αλλά και κάποιους Δήμους της πόλης μας δίδει ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γνώσεων ενώ έχοντας η δικηγόρος του γραφείου και την ιδιότητα της διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας του Υπουργείου Δικαιοσύνης αυτό δίδει στους εντολείς μας και μια περαιτέρω δυνατότητα επίλυσης των διαφορών τους μέσα από το κανάλι της διαμεσολάβησης το οποίο και ταχύ είναι και αποτελεσματικό και απόλυτα οικονομικό.

Υποσχόμαστε στους εντολείς μας άμεση ενημέρωση σε κάθε στάδιο της υπόθεσής τους, αποτελεσματικότητα, και απόλυτη εχεμύθεια. Θα χαρούμε να μας εμπιστευτείτε τις υποθέσεις ! Να είστε σίγουροι πως θα σας δικαιώσουμε!

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΑΡΘΡΑ